Nhu cầu đổi mới những sản phẩm nội thất đã xuống cấp trong gia đình, văn phòng luôn được nhiều người chú trọng nhằm đem đến sự tươi mới, tiện nghi, hiện đại. Hôm nay, Đồ cũ Phong Hải đã kịp lắp đặt những sản phẩm nội thất văn phòng, nội thất gia đình có cũ lẫn mới đến từng gia đình, cơ quan. Hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh thực tế được chính khách hàng chụp gửi cho Đồ cũ Phong Hải nhé!

 

2-2 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

3-2 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

4-2 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

5-2 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

6-2 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

7-2 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

8-2 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

9-2 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

10-2 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

11-2 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

 

13-2 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

14-2 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

15-2 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

16-2 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

17-1 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

18-1 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

 

20-1 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

21-1 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp

22-1 Đổi mới văn phòng với sản phẩm nội thất đẹp