Đồ Cũ Thanh Tuấn là đơn vị chuyên thu mua đồ nội thất gia đình, nội thất văn phòng cũ với kinh nghiệm lâu năm, được khách hàng mọi nơi tin tưởng. Mỗi ngày, từ đây xuất kho đi giao khách cả trăm đơn. Đặc biệt là những ngày hè, nhu cầu mua đồ nội thất càng cao hơn bao giờ hết.

Cùng ngắn nhìn hơn 20 hình ảnh giao hàng của chúng tôi.

1-1 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

2-1 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

3-1 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

4-1 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

5-1 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

6-1 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

7-1 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

8-1 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

9-1 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

10-1 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

11-1 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

12-1 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

13-1 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

14-1 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

15-1 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

16-1 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

17 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

18 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

19 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

20 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

21 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

22 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách

23 Hơn 20 hình ảnh xuất kho giao hàng cho khách