Đồ Cũ Thanh Tuấn là một kho nội thất lớn tại TP HCM với đầy đủ các sản phẩm đồ cũ văn phòng, đồ cũ gia đình, đồ nội thất các cửa hàng kinh doanh, hàng quán… với số lượng lớn.

Kho Đồ Cũ Thanh Tuấn có xe tải chuyên vận chuyển và lắp đặt tận nơi. Dưới đây là hình ảnh vận chuyển giao hàng cho khách khu vực TP HCM, mời bạn cùng xem nhé.

1-3 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

2-3 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

3-3 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

4-3 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

5-3 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

6-3 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

7-3 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

8-3 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

9-3 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

10-3 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

11-3 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

12-3 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

13-3 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

14-3 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

15-3 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

16-3 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

17-2 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

18-2 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

19-2 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

20-2 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

21-2 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

22-2 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

23-1 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

24 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

25 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022

26 Hình ảnh xuất kho ngày 29/7/2022