Thanh lý gấp bàn làm việc 1m2 x 60cm cũ giá rẻ

750.000  650.000