Thanh lý bàn làm việc L 1m4 x 1m2 giá rẻ

1.100.000  950.000