Thanh Lý Bàn Làm Việc Chân Sắt Vuông Góc 1m2 BVP16

741.000  670.000