Thanh Lý Bàn Làm Việc 1m2 x 60 Không Hộc BVP15

670.000  600.000