Thanh Lý Bàn Cụm Văn Phòng Tồn Kho 1M2 X 2M4

4.000.000  1.950.000