Ghế Chân Qùy Văn Phòng Bọc Vải Cũ – GVPC346

700.000  370.000