Ghế Xoay Chân iNox Lưng Lưới Cũ – GVPC302

950.000  630.000