Ghế Văn Phòng Chân Qùy Lưng Lưới Cũ – GVPC352

650.000  470.000