Đồ Cũ Thanh Tuấn là đơn vị chuyên thu mua, buôn bán nội thất cũ các loại gồm nội thất văn phòng cũ, nội thất gia đình cũ, bán ghế quán ăn, quán cafe…

Cửa hàng chuyên nghiệp, giao hàng tận nơi trên toàn TPHCM và các tỉnh lân cận.

Dưới đây là hình ảnh một buổi giao hàng ngày cuối tuần tại cửa hàng.

ban-ghe-noi-that-cu Hình Ảnh Đồ Cũ Thanh Tuấn Giao Hàng Ngày Cuối Tuần

ban-ghe-noi-that-cu2 Hình Ảnh Đồ Cũ Thanh Tuấn Giao Hàng Ngày Cuối Tuần

ban-ghe-noi-that-cu3 Hình Ảnh Đồ Cũ Thanh Tuấn Giao Hàng Ngày Cuối Tuần

ban-ghe-noi-that-cu4 Hình Ảnh Đồ Cũ Thanh Tuấn Giao Hàng Ngày Cuối Tuần ban-ghe-noi-that-cu5 Hình Ảnh Đồ Cũ Thanh Tuấn Giao Hàng Ngày Cuối Tuần ban-ghe-noi-that-cu6 Hình Ảnh Đồ Cũ Thanh Tuấn Giao Hàng Ngày Cuối Tuần ban-ghe-noi-that-cu7 Hình Ảnh Đồ Cũ Thanh Tuấn Giao Hàng Ngày Cuối Tuần ban-ghe-noi-that-cu9 Hình Ảnh Đồ Cũ Thanh Tuấn Giao Hàng Ngày Cuối Tuần ban-ghe-noi-that-cu10 Hình Ảnh Đồ Cũ Thanh Tuấn Giao Hàng Ngày Cuối Tuần ban-ghe-noi-that-cu11 Hình Ảnh Đồ Cũ Thanh Tuấn Giao Hàng Ngày Cuối Tuần ban-ghe-noi-that-cu14 Hình Ảnh Đồ Cũ Thanh Tuấn Giao Hàng Ngày Cuối Tuần ban-ghe-noi-that-cu16 Hình Ảnh Đồ Cũ Thanh Tuấn Giao Hàng Ngày Cuối Tuần ban-ghe-noi-that-cu17 Hình Ảnh Đồ Cũ Thanh Tuấn Giao Hàng Ngày Cuối Tuần ban-ghe-noi-that-cu18 Hình Ảnh Đồ Cũ Thanh Tuấn Giao Hàng Ngày Cuối Tuần ban-ghe-noi-that-cu19 Hình Ảnh Đồ Cũ Thanh Tuấn Giao Hàng Ngày Cuối Tuần ban-ghe-noi-that-cu20 Hình Ảnh Đồ Cũ Thanh Tuấn Giao Hàng Ngày Cuối Tuần