Tủ Kính Trưng Bày 1M25x97x50 Cũ – TTBC07

4.150.000  2.950.000