Tủ Kệ Trưng Bày, Tủ Rượu Cũ – TTBC09

3.500.000  1.960.000