Tủ Kệ Kính Trưng Bày Cũ 1M8x2M3 – Mã 583

5.850.000  4.450.000