Tủ Hồ Sơ 1M6x50 Cũ 2 Cánh 3 Hộc – THSC196

2.500.000  1.950.000