Thanh lý tủ trưng bày đợt kính cũ giá rẻ

8.000.000  4.960.000