Thanh lý tủ hồ sơ 6 cánh 1m2 x 2m4 giá rẻ

2.200.000  2.000.000