Thanh lý tủ hồ sơ 2 cánh lùa mới 90% giá siêu rẻ

1.900.000  1.700.000