Thanh Lý Tủ Giám Đốc Cao Cấp Cũ -THSC172

5.780.000  3.460.000