Thanh Lý Salon Gỗ Tràm Tay 8 Chạm Đào SLG02

7.100.000  6.375.000