Thanh Lý Ghế Chân Quỳ Lưng Lưới GVP01

555.000  500.000