Thanh Lý Bảng Viết 1m2x2m Khung Nhôm

900.000  720.000