Thanh Lý Rẻ Bàn Làm Việc Cũ Góc L, 1m2×1m8

1.300.000  830.000