Thanh Lý Bàn Làm Việc 1m4 x 60 Không Hộc BVP10

890.000  800.000