Thanh Lý Bàn Giám Đốc 1M6 Tồn Kho – Mã 910

5.000.000  4.450.000