Thanh lý bàn giám đốc 1m4 gỗ tự nhiên cũ giá rẻ

2.800.000  2.500.000