Thanh lý bàn ăn chân sắt cũ giá rẻ

500.000  400.000