Salon Tay 12 Chạm Đào Cũ – BSLC23

18.000.000  12.460.000