Kệ hồ sơ văn phòng 3 ngăn cũ màu kem

650.000  480.000