Giường Gỗ Tự Nhiên 1m2 Cũ Giá Rẻ

3.200.000  2.460.000