Bàn Văn Phòng 1mx50 Cũ Đơn Giản – BLVC426

600.000  340.000