Bàn trưởng phòng, giám đốc cũ – BGDC59

3.200.000  1.960.000