Bàn Trưởng Phòng 2m15x60 Cũ – BLVC467

3.500.000  1.960.000