Bàn Mặt Gỗ Chân Sắt + Ghế Xếp Cũ Màu Trắng – Mã 091

900.000  610.000