Bàn Làm Việc Chân Sắt Cũ 60cm x 1m8

800.000  670.000