Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay mình lại lên đây chia sẻ với mọi người về sản phẩm nội thất cũ mà chúng tôi giao và lắp đặt tại nhà khách. Sản phẩm hôm nay Hàng Thanh Lý 436 giao đến cho khách hàng là tủ trưng bày cũ với độ mới hơn 90%.

Dưới đây là hình ảnh tủ trưng bày sản phẩm được lắp đặt tại nhà khách.

1-7 Sản phẩm tại văn phòng khách đã được giao đến

2-8 Sản phẩm tại văn phòng khách đã được giao đến

3-9 Sản phẩm tại văn phòng khách đã được giao đến

4-8 Sản phẩm tại văn phòng khách đã được giao đến

5-8 Sản phẩm tại văn phòng khách đã được giao đến

6-4 Sản phẩm tại văn phòng khách đã được giao đến

7-5 Sản phẩm tại văn phòng khách đã được giao đến

8-6 Sản phẩm tại văn phòng khách đã được giao đến