Những ngày này, tiết trời tại thành phố Hồ Chí Minh vào mùa mưa. Với những con đường ngập đầy nước đấy nhưng đội ngũ nhân viên Hàng Thanh Lý 436 vẫn thu xếp và giao những mẫu tủ áo thanh lý đến nhà khách hàng. Cùng xem qua những sản phẩm mà chúng tôi đã thực hiện lắp đặt tại nhà khách nhé!

1-25 Hình ảnh những mẫu tủ áo cũ được lắp đặt tại nhà khách

2-23 Hình ảnh những mẫu tủ áo cũ được lắp đặt tại nhà khách

Tủ áo đóng mới 4 cánh đẹp

3-19 Hình ảnh những mẫu tủ áo cũ được lắp đặt tại nhà khách

4-19 Hình ảnh những mẫu tủ áo cũ được lắp đặt tại nhà khách

5-15 Hình ảnh những mẫu tủ áo cũ được lắp đặt tại nhà khách

6-16 Hình ảnh những mẫu tủ áo cũ được lắp đặt tại nhà khách

Tủ áo gỗ 5 cánh nhiều hộc

7-11 Hình ảnh những mẫu tủ áo cũ được lắp đặt tại nhà khách

8-8 Hình ảnh những mẫu tủ áo cũ được lắp đặt tại nhà khách

9-6 Hình ảnh những mẫu tủ áo cũ được lắp đặt tại nhà khách

Tủ áo gỗ 3 cánh

tu Hình ảnh những mẫu tủ áo cũ được lắp đặt tại nhà khách

Tham khảo qua những mẫu tủ quần áo hiện có ở kho Hàng Thanh Lý 436 tại đây