Bàn họp chân sắt tồn kho thanh lý

2.500.000  2.000.000 

0902630611